NOVÉ ÚSTECKÉ PŘEHLEDY

 

Jseš návštěvník     

Pravidelné rubriky
NAŠE MĚSTO, JEHO PRIMÁTOŘI
Nepravidelné rubriky
a a

úvodník
program - obsah
linka veřejné důvěry
pozvánka do kina
bylo, je či bude...
primátoři
hvězdné okénko
ledárna
náš tip na výlet
zoo
káráme & chválíme
ústecké hospody
rozhovor
státní vědecká knihovna
činoherní studio
demo recenze
naše soutěž
vaříme s jirkou
kontakty
odkazy

hlavní strana

A VÝZNAČNÉ OSOBNOSTI - XXIX.

Leopold Polzl    Dvacátá léta přinesla rozmach ve stavebnictví, podnikání, kultuře i dámské módě - zkrátila šaty a vlasy. Ze staveb jmenujme založení lázní na Labi, zřízení městského parku a překlenutí Klíšského potoka na Masarykově třídě, napojení dálkového topení na většinu veřejných budov ve městě, postavení dalšího sanatoria pro TBC, domova šestinedělek, další Wolfrumovy vily (nynější Vědecká knihovna), postavení řady městských obytných domů (Palachova, Balbínova, U nemocnice). Byla založena odborná škola pro ženská povolání a státní reálné gymnázium. V roce 1921 byl založen i ústecký skauting. Podle úředního sčítání bylo tehdy v ústí 39 830 obyvatel.
    Po náhlém úmrtí starosty F. Kapusty byl do čela města zvolen jeho dosavadní náměstek Leopold Pölzl. Narodil se 14. 11. 1879 v St. Egyd v Rakousku. Měl základní vzdělání a živnostenskou pokračovací školu. Pracoval jako žurnalista v soc. dem. straně Rakouska. Do Ústí přišel v roce 1913. Hned narukoval na vojnu, kde sloužil až do konce války. Po návratu byl jmenován do obecního zastupitelstva za německou soc. dem. stranu. Starostou zůstal až do nových voleb 8. 10. 1923, kdy zvítězil jeho dr. Karl Schoppeprotikandidát dr. Karl Schöppe. Pölzl zůstal prvním náměstkem. Při komunálních volbách v listopadu 1931 byl vážným kandidátem na starostu nacista Hans Krebs (1888 Jihlava - 1947 poprava Pankrác), ale Češi svými hlasy dopomohli k prosazení Pölzlovi. Ten zůstal i nadále veřejně činný. Mimořádně se zasloužil o prosperitu města a bytovou výstavbu. Roku 1936 otvíral slavnostně nový most dr. Beneše. Byl odpůrcem nacismu. Těsně před okupací byl nacisty na ulici kamenován. Život mu zachránilo zatčení gestapem a internování v Děčíně. 1939 byl propuštěn a žil v ústraní. Jeho dcera byla vězněna v koncentračním táboře. V létě 1944 Pölzl onemocněl a byl hospitalizován v ústecké nemocnici. Zde zemřel 1. 9. 1944 údajně na selhání srdce. Podle svědků byl však zavražděn německou zdravotní sestrou, která mu injekcí se vzduchem způsobila embólii.
    V roce 1938 připravoval starosta Pölzl vydání rozsáhlé publikace o městě s názvem ‘Život a síla komunální politiky města Ústí n. L.’ Po okupaci byl tisk knihy okamžitě zastaven. Tehdejší městský archivář dr. Wünsch požádal gestapo o zachování aspoň 9 kartáčových obtahů, 7 štočků, 12 fotografií starostů a různé zkušební obtahy. Po souhlasu byl materiál zapečetěn a tak se zachoval.
    Pod Pölzlovým jménem působila v kraji do konce války protinacistická skupina. 20. 2. 1947 vystavil lékař ONV v Ústí n. L. pro J. Horáčka z Předlic potvrzení: ‘K Vaší žádosti povoluji Vám vyzvednutí urny s popelem zemřelého L. Pölzla, nar. 14. 11. 1879 v Egyd, zemřelého 1. 9. 1944 v Ústí n. L., zpopelněného 13. 9. 1944 v Ústí n. L. Střekově pod evid. č. 2994 za účelem převozu zmíněné urny do Rakouska, města Vídně 18, Gerst Hofer Strasse 75 a sice pod podmínkou, že se tak stane způsobem zcela důstojným.’
    V říjnu 1966 byla v mnichovském parku Aussiger Platz odhalena bronzová deska s portrétem starosty Pölzla a ústeckým městským znakem. V mnichovském divadle proběhlo slavnostní shromáždění k uctění Pölzlovy památky. O dva roky později byla osazena na boční stěně ústeckého magistrátu deska s českým nápisem podle mnichovské formy sochaře Zdeňka Kolářského. Výjimečný život - výjimečný osud ústeckého starosty.

TV KOUTEK - TV KOUTEK
CHABAŘOVICE FEST 7.
NOVÁ BYSTŘÍLNA
Zapomenutý generál Eduard Kadlec
Rozhovor s lékařem
CYKLOTOUR
Roman Holý vzpomíná

Archiv:

 

Helena Borská

Copyright © 2001 KK & UKP'98