NOVÉ ÚSTECKÉ PŘEHLEDY

 

Jseš návštěvník     

Pravidelné rubriky
STÁTNÍ VĚDECKÁ KNIHOVNA
Nepravidelné rubriky
a a

úvodník
program - obsah
linka veřejné důvěry
pozvánka do kina
bylo, je či bude...
primátoři
hvězdné okénko
ledárna
náš tip na výlet
zoo
káráme & chválíme
ústecké hospody
rozhovor
státní vědecká knihovna
činoherní studio
demo recenze
naše soutěž
vaříme s jirkou
kontakty
odkazy

hlavní strana

Všeobecná studovna - Báze Anopress v ústecké knihovně

    V minulém čísle NÚP jsme představili stříbrný kotouček s bází Severočeský kraj v tisku. Zmínili jsme i o jeho jediné nevýhodě, která spočívá v nutnosti vyhledat noviny a časopisy, nestačí-li nám název článku a klíčová slova vystihující obsah článku. V mnoha případech však badatel ušetří knihovníkovi cestu do skladu novin a časopisů, protože je k dispozici ještě jiné řešení. Použít bázi Anopress tvořenou plnými texty 9 titulů celostátních deníků, 72 titulů regionálních deníků a 31 titulů časopisů, jakými jsou např. Květy, Respekt a Story. Stačí k tomu málo, v příslušném okénku prohlížeče webových stránek napsat adresu www.anopress.cz. Po chvíli se objeví na obrazovce počítače úvodní stránka vyzývající uživatele k zadání přístupového hesla, protože se jedná o placenou službu. Mnohé informace na internetu jsou totiž velmi hodnotné, a proto se za ně musí platit. Naštěstí pracovníci Státní vědecké knihovny některé placené služby pro své uživatele předplatili a báze Anopress mezi ně patří. Návštěvník knihovny tak v rámci poplatku za užívání počítače (pro majitele čtenářské legitimace je to stále 15 Kč za 30 minut) může na počítačích ve všeobecné studovně, v regionální studovně i ve studovně časopisů požádat zaměstnance knihovny o vepsání přístupového hesla a možnosti plnotextového hledání v bázi Anopress objevovat. Pro ty z vás, kteří rádi čtete Nové ústecké přehledy a řádky tohoto článku vás zaujaly, uvádíme výsledky hledání témat souvisejících s NÚP. V bázi Anopress sice chybí plné texty Nových ústeckých přehledů (zda se tam objeví, záleží jen na vydavatelích NÚP), ale najdete v ní plné texty Ústeckého deníku včetně popisek pod fotografiemi za období posledních dvanácti měsíců. Navíc jsou do báze přidány texty uveřejněné ve čtyřech elektronických časopisech, jakým je např. Neviditelný pes, přepsané texty 22 televizních relací, jako je např. Občanské judo či Volejte řediteli, a 21 rozhlasových publicistických pořadů jako O kom se mluví či Press klub. Zajímalo nás, zda se v těchto televizních a rozhlasových pořadech hovořilo a v Ústeckém deníku psalo během loňského roku o Nových ústeckých přehledech. Dotaz zapsaný formou nové and ústecké and přehledy sice vede ke 165 dokumentům, avšak ty splňují jen podmínku, že se v textu musí vyskytovat všechna tři slova najednou, ale nikoliv u sebe. Ani jeden ze 165 dokumentů se však netýkal měsíčníku, který právě čtete, což potvrdil dotaz, napsaný tak, jak je třeba. Výraz Nové ústecké přehledy jsme museli napsat do uvozovek a tím jsme docílili, aby trojice požadovaných slov byla vedle sebe. Další dotaz směřoval na protagonisty NÚP. Během 12 měsíců se jméno Jiří Šerý objevilo v bázi Anopress dvakrát, přičemž jednou byl zmíněn jednatel společnosti Ježek z Berouna a podruhé Jiří Šerý ze Starých Dobětic v souvislosti s mrtvou točnou pro autobusy ve Starých Doběticích (v Ústeckém deníku z 25. srpna 2000) v této struktuře:
  Č.   Sk.     Datum     Zdroj               Str.   Název
  1    0.82  25.08.00  Ústecký deník   07    Ve Starých Doběticích vyrostla mrtvá točna (2488B)

    Výraz Vyžvejklá bambule se během 12 měsíců objevil v tisku sedmkrát. Ve vyhledávacím formuláři jsme zvolili požadavek nezobrazovat pouze název článku, ale krátkou anotaci (viz ukázka).
     6  0,77  29.09.00   Mladá fronta Dnes s. 01 (př.)
    Bambulisté líbali banku (1118B)
    Teplice (jav) - Praha nebyla jediným městem, kde se ve středu konaly demonstrace související s konáním Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. V Teplicích ale recesisté z baletní skupiny Vyžvejklá bambule pojali protest zcela po svém - například myli jednu ze zdejších bank nebo líbali bankomat. (Titulní strana)


   Kliknutí myší na názvu článku ale v další fázi vedl k tomu, že se na obrazovce objevil celý text článku. (Nedostatek místa nám zabraňuje jej celý otisknout.) Na závěr jsme hledali články zmiňující jedno z míst, kde lze koupit NÚP, a to Biograf u Františka. Našli jsme 450 dokumentů, protože do báze Anopress jsou zařazeny dokonce texty z rubrik Kulturní tipy na víkend otiskované v MF dnes či Kulturní nabídka v Ústeckém deníku. Naproti tomu výraz Kulturní středisko Albis, kde se NÚP tisknou, byl zmíněn jen 17krát. Převahu tvořily články v Ústeckém deníku, 2 zprávy navíc pocházely ze zpravodajství ČIA. Stačilo však napsat výraz ‘agentura Albis’ nebo ‘galerie Albis’ a počet nalezených dokumentů se zmnohanásobil.
    Připadají vám výše uvedené dotazy nepraktické? Záleží jen na vás, které téma v novinách a časopisech sledujete a jste nešťastni z faktu, že nestačíte pročítat všechny noviny a časopisy od první stránky k poslední. Naši službu již ocenil neštěmický starosta, když jsme zjišťovali, kdy se o Matiční ulici hovořilo v rozhlase a televizi, i archivářka pátrající po článcích o Setuze.

TV KOUTEK - TV KOUTEK
CHABAŘOVICE FEST 7.
NOVÁ BYSTŘÍLNA
Zapomenutý generál Eduard Kadlec
Rozhovor s lékařem
CYKLOTOUR
Roman Holý vzpomíná

Archiv:

 

(abr)

STÁTNÍ VĚDECKÁ KNIHOVNA V ÚSTÍ NAD LABEM
Velká hradební 49, 400 01 Ústí n.L., tel.: 522 08 11, fax 520 00 45
www.svkul.cz,
library@svkul.cz (běžná pošta),
pult@svkul.cz (prodlužování výpůjček

Copyright © 2001 KK & UKP'98