NOVÉ ÚSTECKÉ PŘEHLEDY

 

Jseš návštěvník     

Pravidelné rubriky
Cyklotour bilancoval
Nepravidelné rubriky
a a

úvodník
program - obsah
linka veřejné důvěry
pozvánka do kina
bylo, je či bude...
primátoři
hvězdné okénko
ledárna
náš tip na výlet
zoo
káráme & chválíme
ústecké hospody
rozhovor
státní vědecká knihovna
činoherní studio
demo recenze
naše soutěž
vaříme s jirkou
kontakty
odkazy

hlavní strana

    Za přítomnosti téměř 75% členů oddílu se v sobotu 9. 12. v restauraci Londýn sešla Valná hromada, která byla jakýmsi vyvrcholením sezóny 2000. Zpráva výkonného výboru o činnosti a revizní komise o hospodaření oddílu vyzněla jednoznačně positivně, a tak byl prostor k příjemnému bilancování. Celkový účet najetých kilometrů a nastoupaných metrů na letošních cyklomaratónech se mimocho-dem rovná trase kolem republiky, včetně zdolání všech nejvyšších vrcholů. Kladně jsme hodnotili i kázeň a chování účastníků v současném přesyceném silnič-ním provozu. Výkonný výbor poděkoval členům za reprezentaci oddílu na celorepublikových akcích a vyzdvihl jejich umístění (Beskyd Tour - K. Rejcha 6. místo, Rock Machin Českým středohořím - R. Motyčka 29. místo a V. Starý 30. místo, Král Šumavy - J. Miřatský 74. místo a P. Štefanik 180. místo, K. Rejcha 49. místo a D. Beneš 249. místo - vše v příslušných kategoriích a D. Benešová 9. místo v kategorii žen!!). V našem oddíle jsme pak uvítali nového člena - úřadujícího mistra světa v kvadriatlonu dorostenecké kategorie - Tomáše Soukupa!! S potěšením zjišťujeme, že akce organizované naším oddílem našli odezvu i zájem u mladé generace, a tak o budoucnost oddílu, resp. o budoucnost cyklistiky v ústeckém regionu nemáme obavy. Přítomným členům byl předložen návrh na kalendář akcí pro rok 2001, včetně finančního plánu. Očekávaný bod programu - vyhlášení ankety k 10. sezóně oddílu a konce tisíciletí o Cyklistu Cyklotouru vyznělo souhlasným potleskem pro třiapadesátiletého veterána a zakládajícího člena oddílu SK Cyklotour Ústí nad Labem - Prokopa Holého. Více prostoru této oddílové osobnosti věnuji v samostatném článku 'Jeden z nás'. V otevřené diskusi jsme se obsáhle věnovali problematice nového silničního zákona a postavení cyklisty se sportovním nebo závodním kolem na našich silnicích. To vše tvořilo poměrně chutný předkrm slav-nost-ního oběda, kterým byl podle jednotlivého výběru plzeňský guláš nebo řízek a symbolickému přípitku na úspěšnou sezónu 2001. Veskrze cyklistickou atmosféru posilňovanou i zapar-kovaným kolem, řadou fotografií s cyklistickou a přírodní tématikou ze společných nebo individuál-ních akcí (Alpy, Dolomity, soustředění i putování za rozhlednami). Valná hromada pak pokračovala do pozdních odpoledních hodin. V této době cyklistického 'útlumu' byla příjemným připomenutím našeho kolo-ráda. Neúprosný kalendář 2001 obsahuje již začátkem ledna 2 akce, a tak kromě novoroční vyjížďky 1. 1. 2001, oddíl ve dnech 2. - 6. 1. 2001 organizačně zajišťuje lyžařské mistrovství ČR železničářů v severských discip-linách v Harrachově.

TV KOUTEK - TV KOUTEK
CHABAŘOVICE FEST 7.
NOVÁ BYSTŘÍLNA
Zapomenutý generál Eduard Kadlec
Rozhovor s lékařem
CYKLOTOUR
Roman Holý vzpomíná

Archiv:

 

Mir. Konopásek

 

Jeden z nás

    Pod tímto titul-kem je možno představit koho-koliv z více než 50ti členů našeho sportovního oddílu, ale prioritu zasluhuje ten, který se stal na konci roku 2000 Cyklistou Cyklotouru - PROKOP HOLÝ. Třiapadesátiletý sportovec tělem i duší se v našem sportovním světě objevuje téměř 20 let a před 10 lety se stal i zakládajícím členem uvedeného sportovního oddílu. Dlouhá řada sportů, která roubila jeho sportovní dráhu by zde spíše přiváděla nostalgické vzpomínky, kdyby mezi nimi nebyly takové discipliny jako parašutismus nebo box. Jak s nadsázkou říká prezident oddílu 'nezná pouze gorodky, jinak dělal všechno'. S takovou kvalifikací se v sedmdesátých letech objevoval na startech turistických dálkových pochodů (100 km a více), s takovou průpravou v osmdesátých letech bojoval o tituly 'Železného muže' a 'Pinguina' později i různých dálkových jízd. Bez ohledu na to, že se pro něj trasa každého cyklomaratónu (vzhledem k místu bydliště) prodlužuje o dalších 50 km a superdálkový Harrachov 320 se pro něj stává hyperdálkovou třistasedmdesátkou, řadu tras ještě vyšperkuje skutečným vrcholovým výjezdem nebo výšlapem, včetně dokumen-tačního razítka dle staré turistické školy. Tak jako poctivě a čestně bojuje na trasách dálkových jízd nejsou mu tyto vlastnosti cizí ani při výkonu svého povolání celního úředníka. Osud si však nevybírá svoje oběti podle morálních vlastností, a tak před necelými třemi lety doplatil vážným úrazem na sebou nezaviněnou dopravní nehodu, která jej na čas vyřadila ze sportovního života. Vzdát se bez boje však nepatří k životnímu stylu Prokopa Holého, jednoho z nejpoctivějších cyklistů které znám a jímž 'prochází' historie našeho oddílu.

Mir. Konopásek

Copyright © 2001 KK & UKP'98