úvodník 
  program - obsah 
  pozvánka do kina 
  bylo, je či bude...I. 
  bylo, je či bude...II. 
  bylo, je či bude...III.
  primátoři 
  hvězdné okénko 
  káráme & chválíme 
  státní vědecká knihovna 
  demo recenze 
  profily ústeckých kapel
  nová bystřílna 
  zoo 
  kontakty 
  odkazy 
  podporují nás 
  návštěvní kniha

 
   

Jste návštěvník

Kde natankovat
v Ústí n. L.?

HOKEJ V ÚSTÍ N. L.

 

RADA MLADŠÍCH PŘI KOMUNITNÍ NADACI ÚSTÍ N. L.

VYHLAŠUJE 1. GRANTOVÉ KOLO 'TEENTOWN'

   TÉMATA: 1. Cestování a cesty po Ústí a okolí; 2. Kulturní život; 3. Mimoškolní aktivity; 4. 'Hrajeme si' - např. využití dětských hřišť a plácků, sportovní odpoledne…; 5. Pomoc - např. společná činnost (malování, sázení stromků…) různých skupin (děti a mladiství z dětských domovů, menšinové skupiny, mentálně postižení…); 6. Vzdělávání
   To vše ne pouze pro sebe, ale i pro druhé! (Podpořeny budou především projekty, které mají přínos pro širší komunitu, okolí, jiné generace…) Co musíte udělat? Vymyslet projekt splňující naše podmínky; vyplnit formulář, který je k dispozici v Komunitní nadaci, Legendární čajovně, Knihovně, Univerzitní aule, Domě dětí a mládeže, Činoherním klubu, Pracovní skupině neziskových organizací dětí a mládeže ÚL, Filově výstavní síni, u Přátel přírody, na Gymnáziu Stavbařů a Gymnáziu Jateční, na Střední zdravotnické škole a na webových stránkách - www.teentown.cz ke stažení; maximální délka popisu projektu jsou 2 papíry velikosti A4 (4 str. A4); projekt musí obsahovat informace o žadateli, účel a cíl projektu, jeho obsah, kdo na něm bude pracovat a kolik bude co stát (přehledný rozpočet se specifikovanými nákladovými položkami).
   Max. délka realizace projektu - 3 měsíce (tj. do konce května 02). Max. žádaná částka na jeden projekt - 3 000,- Kč. Jeden žadatel může přihlásit i více projektů. Uzávěrka 1. grantového kola Rady mladších bude 31. ledna do 16.00 na adrese: Komunitní nadace, Horova 6, 400 01 Ústí n. L. Výsledky grantového kola se dozvíte během února 02, podpis smlouvy o předání grantových prostředků se uskuteční do konce února 02. Vyhodnocení projektů (platí pro projekty, které budou podpořeny): formou závěrečné zprávy v rozsahu max. 1 strana A4, včetně vyúčtování projektu (přiložte kopie dokladů - paragonů).


K

 

 

 

Archiv:

 


Copyright © 2001 KK & UKP'98