Jste
návštěvník

regionální internetový magazín
navštivte - www.predprodeje.cz


Kde natankovat v Ústí nad Labem !!!NEJLEVĚJI!!!

novinky z kultury na severu Čech

hokej v Ústí nad Labem

aktuální zpravodajství a předpověď počasí (službu poskytuje ČHMÚ UL)

Předpověď pro ČR zítra Předpověď pro ČR pozítří


   ŽILI MEZI NÁMI

16. a 17. října se opět v Zubrnicích otevře pestrobarevný program Podzim na vesnici, který tradičně připravuje Muzeum lidové architektury (www.mlazubrnice.cz). Jako každoročně nás potěší. Chtěla bych tímto vyprávěním vzpomenout na moudrou ženu, se kterou jsem se ještě před 4mi lety v Zubrnicích setkala. Věnovala se tam u 'své' zahrádky posluchačům, kteří se zastavili a vyslechli moudré povídání o každé bylince a kvítečku, co nám přináší užitečného, čím nám pomůže při našich potížích a vždy k tomu přidala i vlastní zkušenosti. Dosud na setkání ráda vzpomínám. Kdo to byl? Určitě většina posluchačů u zahrádky v zubrnickém skanzenu netušila, že k nim promlouvá první česká geoložka, RNDr. Milada Vavřínová. Narodila se 14. 12. 1918 v České Třebové v železničářské rodině. Byla nejstarší ze 3 sourozenců. Rodiče ji vychovávali vlastenecky - k lidovým písním a hlavně také k přírodě. V l. 1929 - 37 studovala na reálném gymnáziu. Zajímala se o geologii, a proto její další cesta směřovala na přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity. Byla první ženou v českých zemích, která si geologii zvolila za své povolání. Po 17. listopadu 1939, kdy byly u nás vysoké školy zavřeny, byla zaměstnána jako externí členka na soupisech lomů ve Výzkumném ústavu geologickém v Praze. Bydlela v podnájmu u první ženy malíře Maxe Švabinského, která kolem sebe sdružovala odbojovou inteligenci a poskytovala azyl uprchlým německým antifašistům. Všichni byli zatčeni v r. 1943. Milada Vavřínová pak byla do konce války vězněna - nejdříve v pankrácké věznici a dále v koncentračních táborech v Terezíně, Ravensbrücku a Neubrandenburgu. Po osvobození se vrátila na své pracoviště a vysokou školu dokončila dálkově, doktorát získala v r. 1946. Pokračovala v soupisech lomů, pracovala na geologické bibliografii do r. 1949. V r. 1961 přijala místo krajského geologa na tehdejším Krajském národním výboru v Ústí n. L. Věnovala se hlavně aplikované geologií, sledovala např. příčiny sesuvů půdy v Českém středohoří a zabývala se otázkami jejich prevence. Po odchodu na odpočinek (1971) se vrátila ke klasické geologii a v r. 1973 nastoupila do tehdejšího Okresního vlastivědného muzea v Trmicích. Čekalo ji roztřídění, přeložení do češtiny a upravení geologické sbírky ležící ladem od r. 1914. Spravovala přes 20 tisíc sbírkových kusů - nerosty, horniny, vrtná jádra, zkameněliny a dokumentační vzorky hornin z prvního geologického mapování Českého středohoří. Působila též v oblasti ochrany přírody, pořádala přednášky a besedy pro mládež. Získávala tak nástupce. Sama se pro geologii rozhodla v době, kdy bylo toto povolání pro ženy neobvyklé. Její život byl vždy prostý, práce v muzeu nezištná a jako příprava materiálu pro budoucnost vlastně i bezejmenná. Zemřela náhle 10. 8. 2001 ve věku 83 let v Ústí n. L. Zůstává mi na ni i ta milá vzpomínka ze Zubrnic, kde se snažila zkušenosti a znalosti o přírodě předávat. Mgr. Marie Peterková
(inf. na www.zpravodaj.ceskatrebova.cz/osobnosti/Vavrinova.html)
Zbrusu nová fošna (křest 23. 11.) ústeckých punk rockerů je...?

Copyright © 2001 KK & UKP'98


SEVERNÍ POLABÍ OD LITOMĚŘIC AŽ K HŘENSKU - Okolí měst Ústí n. L., Teplic, Litoměřic, Podmokel a Děčína - Sepsal a částečně illustroval V. WACHSMANN - Ve prospěch fondu pro zbudování besedního domu vydala svým nákladem ČESKÁ BESEDA V ÚSTÍ N. L. V PRAZE - Tisk a papír Aloise Wiesnera


"PunkerOi!" - on-line časopis se zaměřením na Punk, Oi!, Ska, HC a Psychobilly scénu...


Guerilla Records

Archiv:
Benefiční festival pro postižené záplavami, výtěžek předán Českému červenému kříži v Ústí n. L.
MAŠURKOVSKÉ PODZEMNÉ - UNDERGROUNDOVÝ MAGAZÍN NEJEN O KONOPÍ - ČASOPIS PRO DĚTI NAD TŘICET - UMĚLECKÝ NEKULTURNÍ OBČASNÍK - ČASOPIS O PODHOUBÍ PODZEMÍ
Festivaly a ostatní akce - zahraniční festivaly - koncerty domácích kapel - zahraniční hvězdy u nás - české luhy a háje - kompletně zaktualizován přehled ZAHRANIČNÍCH FESTIVALŮ!
Festival Mezi proudy pomůže Činoheráku
Virtuální špetka regionálně-lokálního zeměpisu