úvodník
  program - obsah 
  bylo, je či bude...I. 
  bylo, je či bude...II. 
  bylo, je či bude...III.  
  primátoři
  pozvánka do kina
  hvězdné okénko 
  káráme & chválíme 
  severoč. věd. knihovna
  
ústecké hospody  
  teplické hospody 
  demo recenze
  kontakty 
  odkazy 
  podporují nás 
  návštěvní kniha

 
   

Jste

návštěvník

Kde natankovat
v Ústí n. L.?

novinky z kultury na severu Čech

HOKEJ V ÚSTÍ N. L.

Ústí nad Labem - aktuální zpravodajství

KULTURNÍ OBZOR - informační servis o kultuře na Litoměřicku

Počasí v Ústí n. L.
BYLO, JE či BUDE... to TAK II.


¨ MEZI DVĚMA SVĚTY - Výstava tohoto názvu představuje malby a kresby amatérského malíře Jana Houžvičky a jeho dětí. Ambivalenci pohledu na svět u dětí a dospělých, která se na obrazech a obrázcích vyjevuje s vizuální úderností, autor obohacuje o kontrast bytí a nebytí, když se vyjadřuje k citlivému problému nenarozených dětí. Činí tak výrazově působivým způsobem: na plochu obrazu nanáší vrstvy různých odstínů bílé, žluté a modré, tedy barev, jež symbolizují v pozitivní rovině nevinnost a blaženost, v rovině negativní chladné nemocniční prostředí, v němž se o bytí a nebytí rozhoduje. Na tento intimní barevný podklad Houžvička kreslí nezřetelné obrysy tušených zkroucených nechtěňátek a motiv kříže, synekdochicky naznačený protnutím vertikální linie s horizontální. Houžvičkovy obrazy vykazují příbuznost s náboženskou a mystickou linií českého umění (např. Boštík), uměleckou kvalitu však mají velice nízkou. Kromě obrázků svých dětí, které ke konceptu výstavy lze vztáhnout, vystavuje autor i impresionistické portréty (Houžvička portrétoval ústeckého výtvarníka a pedagoga Miloše Michálka, jak hledí nahoru v jakémsi stavu mystického vytržení a ústeckého historika Vladimíra Kaisera s příznačným 'mrakonosným' vousem, dervišskýma očima a mocným břichem), krajinky a skicy dětí (často nehotové, gumované a překreslované). Tak se v úvodním slovu autora avizovaný plán výstavy - svět narozených a nenarozených - vytrácí a z exhibice zůstává rozpačitý dojem. Ptám se (i když vím, jak takové otázky bolí; jejich zamlčení by však bylo neupřímné): proč byla tato výstava uspořádána? Pro pár autorových kamarádů a známých, kteří mu do galerijní knihy 'přání a stížností' do omrzení opakují, jak je to 'pěkné'? Pokud chybí autorovi sebereflexe a sebekritika - což vůbec není neobvyklé, proč ji nemá alespoň vystavovatel? V ústeckém Muzeu do 22. 3. Zima
¨ ZACHRAŇTE MÁNESOVY SADY! Podle územního plánu města Ústí n. L. patří oblast Mánesových sadů do nezastavitelného území. Současný majitel části těchto pozemků pan Kodrle si musí být vědom tohoto faktu. Již předchozí majitel nedostal souhlas městských zastupitelů s rozšířením čerpací stanice na tyto pozemky. Dnes nejde o nic méně, než o co šlo poprvé. Na úkor městské zeleně (a tedy města a jeho občanů) dát přednost soukromým podnikatelským aktivitám. Neobstojí argument, že jde o jiný podnikatelský záměr v té lokalitě vhodný. Zatravněné soukromé fotbalové hřiště v tom prostoru rozhodně nevznikne. Sportovní hala a antukové hřiště zeleň v centru města nenahradí. Sluší se zde též připomenout jiný podnikatelský záměr, ve kterém se pan Kodrle také angažoval, a to výstavba garáží na předmostí, a to za mohutné podpory tohoto záměru tehdejší pravicové koalice v čele s ODS. Na výsledek této soukromé podnikatelské aktivity město doplácí dosud. Jsem opravdu zvědav, jak se ke kauze Mánesových sadů postaví noví městští zastupitelé. Nyní mají v zastupitelstvu rozhodující většinu koalice ODS a Sdružení pro sport, zdraví a prosperitu. ODS zůstane zřejmě věrná podpoře projektům pana Kodrleho. Mánesovy sady a garáže nejsou jeho jedinými podnikatelskými a investičními aktivitami v tomto městě. Konečně nikoho by tento přístup představitelů ODS ve městě nepřekvapil. Nebylo by to nic nového. Sdružení pro sport, zdraví a prosperitu je novým komunálním uskupením současného volebního období. Možná jeho zastupitelé usoudí, že sportovišť je v Ústí n. L. málo, zejména těch soukromých v samém centru města. Možná, že rádi hrají tenis se svými koaličními partnery z ODS. Tím by rozhodně dbali o své zdraví. Konečně, kdyby se podnikatelský záměr ukázal neperspektivním pro soukromého podnikatele, město rádo sportoviště odkoupí, tak jako to učinilo s garážemi na předmostí. Čí prosperita se tím zajistí, si nedovolím v této chvíli odhadnout. Jsem přesvědčen o tom, že nejen stromy v Mánesových sadech v Ústí n. L. jsou v ohrožení. Pokud je mi známo, město na sportu nikdy nevydělalo jedinou korunu. Spíše bylo a je sponzorem sportu. Kam peníze z městské kasy potečou je nyní v rukou koalice SZSP v čele s ODS. Sociální demokracii šlo v její historii o prosperitu a zájmy všech občanů obcí, měst a celého státu. Jsem sociálně demokratickým zastupitelem. Se vší vážností vyzývám všechny patrioty - chraňte své Ústí a jeho zbylou zeleň!! Toto město zeleň potřebuje pro Vás - své občany - a pro Vaše děti více, než tenisové kurty!! Pokud budete mít zájem, vyjádřete svůj postoj na adresu: OVV ČSSD, Varšavská 5, 400 03 Ústí n. L., nebo na email: ovv.ustinadlabem@cssd.cz
Roman Lád - zastupitel MO Ústí n. L. - město za ČSSD

¨
ÚSTECKÉ HŘBITOVY (Kus historie pro případné účastníky veřejné diskuse o tenisových kurtech v Mánesových sadech) - První známý hřbitov pro Ústečany, Vaňov, Horní Sedllice, Kramoly a Střekov se rozprostíral kolem dominikánského kostela sv. Vojtěcha. Ještě dlouho se při výkopových pracích nacházely kosti.???Jistě chodíte občas na tržiště. Právě tam, kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie - 'šikmého kostela' - bylo druhé ústecké pohřebiště. Když císař Josef II. zakázal pohřbívání při kostelech, byl hřbitov zrušen. V r. 1875 bylo okolí zatravněno, později vydlážděno a vzniklo Kostelní náměstí.???Po třetím ústeckém hřbitově chodíme na Lidickém ná-městí. Byl už za městskými hrad-bami. V jeho středu stála jedno-duchá kaple a kostelík sv. Materna. Při rozšiřování města vzal hřbitov za své a r. 1899 byl oficiálně zrušen. Prostranství bylo zazeleněno, po-sta-ven pomník padlým vojínům a kašna se sochami, známá ze starých pohlednic. Za války byl prostor vydlážděn jako 'Appelplatz', v naší době znovu upraven.???V r. 1859 bylo otevřeno první oddělení nového hřbitova v Klíšské ulici, 1871 druhé a 1877 třetí. V tom roce tam našel poslední odpočinek ústecký malíř Ernst Gustav Doerell. V 60. letech minulého století procházel výkop pro parovod právě místem Doerellova hrobu. Očití svědci tvrdili, že viděli nakládat ostatky v dobovém oblečení a odvážet na tehdejší předlickou skládku. Hřbitov brzo nestačil potřebám rostoucího města. V ro-ce 1892 byl zrušen a na park r. 1913 upraven. Jsou to nynější Má-nesovy sady.???Od r. 1892 byl používán další městský hřbitov - v pořadí již pátý - a to nad městem na Ovčím vrchu. Bylo tam přemístěno několik umělecky cenných náhrobků z Materniho hřbitova, náhrobky padlých ve válce a židovské oddělení. To když už nestačil starý židovský hřbitov u Růžového paloučku v okrajové části nynějších Městských sadů. Po válce už se na Ovčím vrchu nepohřbívalo, nebo zcela krátce. Hřbitov byl postupně rušen, nyní tam stojí některé stavby Spolchemie.???Už neexistuje ani urnový háj na Střižovickém vrchu, otevřený 1. dubna 1930. Současné hřbitovy na Střekově, Trmicích, Vaňově či Krásném Březně už všichni známe. Helena Borská
¨ POZVÁNÍ DO KLUBU Šlapeťáci - 212.65.224.4 Vás zve ke členství v klubu Šlapeťáci. Připojit se můžete na adrese 'http://kluby.quick.cz/new_member.asp?klID=4177&p=1&emailP=' Kluby umožňují přátelům, rodinám, spolupracovníkům, zájmovým skupinám využívat společně všech výhod internetu. Mohou si v rámci svého klubu posílat zprávy, vytvářet fotoalba, ukládat kontakty a aktualizovat kalendář akcí.... Vyzkoušejte a uvidíte, odhlásit se můžete vždycky :o). Přejeme Vám příjemné chvilky strávené v klubech. Radan Dolejš (rdolejs@iol.cz)
¨ POZVÁNKA NA FESTIVÁLEČEK - Ve 3 dnech 18. - 20. 3. bude probíhat projekce filmů v Nové Aule na PF UJEP (Č. Mládeže 8, UL). Tentokrát jsme se pokusili komplexně postihnout tvorbu filmových škol u nás a na Slovensku. Kromě nejnovějších titulů z pražské FAMU, které získaly ocenění na festivalu FAMU 2002, jsme připravili přehlídku snímků Vysoké školy múzických umění v Bratislavě z l. 1999 - 2002. V rámci tvorby těchto 2 škol budou prezentovány krátké filmy jak katedry režie, tak dokumentu i animace. Ze Soukromé vyšší odborné školy filmové v Písku a Vyšší odborné školy filmové ve Zlíně jsme vybrali přehlídku nejnovějších animovaných snímků (viz program str. 6). Pro diváky máme připraven celovečerní umělecký dokument Naqoyqatsi uzavírající trilogii o stavu tohoto světa - režie G. Reggio (USA 02, 89 min), minimalistická hudba P. Glass. Předchozí díly Koyaanisqatsi (1983) a Powaqqatsi (1988) čerpaly svým názvem také z kultury indiánského kmene Hopi žijícího na území Arizony, jemuž hrozilo v době natáčení vyhynutí. Koyaanisqatsi natočil Reggio jako prvotinu a film vznikal neuvěřitelných 10 let. Filozofická obrazová esej vypovídá o stereotypu života lidí v amerických velkoměstech, ukazuje jejich samotu, ale i krásy okolní arizonské přírody. Powaqqatsi je naopak portrétem lidí z třetího světa, které civilizace postupně ničí, bere jim kulturní kořeny a nabízí život v nesmyslné uniformitě a odcizení. Naqoyqatsi je výletem do 21. stol., na jehož prahu stojí svět plný násilí a utrpení. S násilím se setkáváme nejen ve válečných konfliktech či při demonstracích, ale i v kinematografii nebo v počítačových hrách, proto název v překladu zní 'civilizované násilí'. V rámci FESTIVÁLEČKU proběhne koncert pražské downtempové kapely ALVIK v nově otevřeném klubu CIRKUS-Kladívko 19. 3. a pokud se nám podaří sehnat ještě další finanční prostředky, přijede pražský DJ Tall. Po dobu Festiválečku bude probíhat putovní výstava plakátů 'Vision d'Europe' - díla studentů FUUDu v Ústi n. L., studentů z Varšavy a francouzského Bezanconu. Protože se jedná o přehlídku především studentské tvorby i vstupné zůstává studentské: 1 den projekce = 40,- Kč. Projekce umístěná do NOVÉ AULY na UJEPU je určená komukoliv a my velmi rádi uvítáme i návštěvníky z řad veřejnosti. Všichni jste srdečně zváni.
Za illuminati, o. s. Táňa Podlesná (illuminati@centrum.cz, www.predprodeje.cz/festivalecek)
¨ ZDRAVÍM - Jako každoročně i letos pořádáme tradiční vzpomínkové putování po zrušené lokálce Velké Březno - Verneřice - Úštěk. Přestože jde pouze o nedokonalou náhražku zatím nemožného ježdění po úseku V. Březno - Zubrnice, úspěchy mi-nu-lých ročníků nás utvrdily v od-hodlání pořádat takové akce i nadále. Navíc v r. 2003 si připomeneme čtvrtstoletí, které od zrušení dráhy uplynulo. Letos se tedy putování uskuteční už počtvrté v sobotu 29. 3. 03, budou k dispozici 2 trasy o různé délce, rovněž bude zajištěna doprava historickými motorovými vozy. Jako bonbónek si dáme přípřež s parní akumulační lokomotivou typu FLC mezi Střekovem a V. Březnem. Půjde asi o premiéru tohoto typu lokomotivy na osobním vlaku. Bližší informace mailem nebo na tel. 603-844 684. Zároveň tento den zahájíme už 8. sezónu v Malém železničním muzeu v Zubrnicích (www.zmz.cz). Za případné další šíření informací o akci děkujeme. S pozdravem… Martin Kašpar - předseda ZMŽ (martin.ul@volny.cz)
¨ BESEDY V KNIHOVNĚ NEJSOU O H...Ě - V únoru poprvé zavítávám na besedy už delší dobu konané v sále půdní vestavby Severočeské vědecké knihovny v ul. W. Churchilla 3, abych, jak se řiká, 'přičuch' a na místo se pak rád vracel. Tak např. ve středu 12. 2. od 17 h (besedy se konají většinou ve středu, většinou v 17 h, přesně však program na str. 28) tu pánové z Koktejlu, Tobí Pigula a Milan Sláma (foto), povídali o loňských povodních v Čechách se zaměřením na Prahu a Ústí. Zajímavé, cca 2hodinové povídání (tzv. z vlastní zkušenosti) doplnili o na plátno promítané diapozitivy (Tobí - UL), resp. fotky z PC (Milan - Pha). Mj. se několikrát otřeli o, jak sem tak pochopil, žalostný stav informovanosti médií v ČR i 'srandovní' vystupování některých ústeckých novinářů (nejmenováno). Ke konci, ale i v průběhu se diváci na cca 140 židlích (strop dle pí Opravilové z SVK = cca 150 - 160 míst) mohli na cokoliv dotázat a někteří tak i učinili. Kladný dojem ve mně zůstane i přes vystupování některých, jen se nad ním podivuji a nechápu jej. Tak např. když Tobí (foto) došteloval promítačku (a stejně to měl nakonec nakřivo, ale pohoda...), chlapík kousek za mnou nepřiměřeně netrpělive poudá: 'No konečně...', následován druhým: 'Heuréka!', jakoby to snad trvalo roky. A když Pigula zmínil, že neumí moc plavat, jistá postarší paní zahlásí: 'Pche, jestli vůbec něco umíš...'. Nechápu, kór ve vašem věku, kárám. O týden později nás Jan Hodač pozval na besedu 'Stopem až do Norska' doplněnou rovněž o fotografie. Oproti zmiňovaným pánům nevládl tak obstojně vyjadřovacími schopnostmi, podané informace byly jaksi kusé, potrhané, nicméně zajímavé a mnohdy humorné. Někdo zřejmě umí o věcech líp psát, než mluvit, což mohu potvrdit i ze své zkušenosti. Paní hnedle vedle zas cirka v půlce víceméně utišené besedy začala něco chroupat (počítám bílou ředkev), což sem - také vzhledem k hlasitosti kousaného - moc nepochopil, ale budiž... Jinak chválím pí Opravilovou za veškerou nejen organizační snahu a práci, má to fakt zmáknutý na jednotku. Celkový dojem z obou besed mám víc než kladný a chystám se tu spolu s kámošem Mychadlem zahřívat fleka +- každý týden. Přiďte taky, např. v úterý 4. 3. na přednášku J. Kadlece o tibetském buddhismu Diamantové cesty. Emilio
¨ Už 3 týdny jsem měla v kalendáři červeně zaškrtnuté datum 17. 2. a u toho dvě slova HNÁTA - SNÍH. A to mohlo znamenat jen jedno: '2. Hnátové večery se Sněhem'. A protože předchozí jsem si kvůli angíně nemohla pořádně užít, vyrazila jsem s úmyslem si to vynahradit. Akce začala s minimálním zpožděním, krátce po 20. hodině. Hostem byla opět kapela z děčínské domovské scény, tato se jmenuje Půjčovna iluzí a mně se líbila ještě víc, než ta předchozí. Byl to pořádný rockový nářez, skvělý zpěv, jenom trochu zlobil zvuk a nebylo moc rozumět textu. Ale to bylo možná tím, že polovina písniček byla anglicky. 'Odborníci' mi nedostatky ve zvuku vysvětlili čímsi o spoustě nástrojích na různých zvukových frekvencích, na zvukaře Adama to tedy házet nemůžeme. Rozhodně to ale neubralo na úspěchu u publika, které si vyžádalo několik přídavků. A přítomní pánové si nedostatky jistě vynahradili pohledem na dvě dívky v kapele. Bubenice do bubnů řezala tak, že jí musel zvukař klidnit a na děvče za klávesami byl také hezký pohled. Po Půjčovně iluzí ohlásil manager Sněhu a organizátor Papučpárty (29. 4., Krausberry + Kalevala + Kamoro) RFH zahraničního hosta Artura z Arménie. Z toho se vyklubal skvělý kytarista ve stylu M. Pavlíčka. No a pak už na scénu vlítli domácí - Sníh na schodišti. Od minule zřejmě pilně trénovali choreografii (nebo že by inspirace na sobotním lounském koncertě fiXy?) a pěkně se vyřádili, hlavně Pepánek. Ten se z koncertu pokusil udělat i 'šou' a určitě se mu to povedlo. Do příště mu zbývá ještě vymyslet, jak donutit přítomné k tanci, tentokrát se 'chytli' jen dva punkeři. V písničce 'Všudybud' překvapil Pepa refrénem v němčině. Kluci předvedli i 2 nové písničky, z nichž jednu ('Panoptikum') museli použít, když je lidi nechtěli pustit spát. Zpívá se v ní totiž 'jděte domů,vypadněte, kdo se má na vás koukat...'. Ale tím se nedejte zmást, byla to super akce a příště si jí už nenechejte ujít - zaškrtněte si spolu se mnou v kalendáři 10. 3. (S.N.S. + DOST ČASU - rock, Most, 14. 4. - S.N.S. + COLOSAL - ground-pop, Mělník). (luc)
¨ PAVEL NEŠLEHA (*19. února 1937 v Praze) - FOTOGRAFIE - Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice (20. 3. - 4. 5. 03) - 'Fotografií jsem se začal zabývat již na sklonku šedesátých let. Objevil jsem pro sebe zcela jiný svět výtvarného vyjádření a hlavně vidění. Vliv práce s fotografií a zaujetí fotografickým viděním se začaly záhy prosazovat i ve výtvarné formě kreseb a obrazů. Mezi fotografováním a malbou nastávalo vzájemné a podnětné vyhraňování. Od počátku 80tých let přecházelo fotografování v samostatnou uměleckou reflexi. Paralelně s malířskou a kreslířskou praxí vznikaly fotografie, které zkoumaly a prohlubovaly motivickou bázi malířské tvorby, vznikaly též řady snímků míst, ke kterým mám hluboký niterný vztah. Když jsem se zamýšlel proč je vlastně dělám a co mě nutí obcházet a fotografovat šumavské pralesní vývraty, pískovcová skaliska, zbytky dávných schodišť, krajinné útvary a horizonty Českého středohoří - krajinu Máchových cest - a v opuštěnosti devastovaná díla Matyáše Brauna a Václava Levého, jež jsou ve svém splývání s přírodou stále výmluvnější, uvědomil jsem si, že hledám a odkrývám cosi ve mně hluboko vrostlého, snad vlastní bázi, snad stopy předobrazů domova, vlasti a kulturní tradice, která nás formovala. Snímky jsem začal postupně řadit do cyklů i znova fotografovat. Vyčkával jsem na vhodné chvíle, aby prožívání konvenovalo vnitřní představě. Snímky jsem koloroval, tónoval a světelně upravoval ve snaze co nejpřesvědčivěji vyjádřit vnitřní prožitek. Digitalizací a tiskem velkého formátu jsem jim dával spíše obrazovou podobu. Tak vznikly stále se rozrůstající cykly Šumava, Popelná, Vydra, Krkonoše, Pocta Václavu Levému, Braunovské reflexe, Ojbín, Černý koridor, Horizonty, Valečov a Drábské světničky, Hazmburk a cykly elementárních dějů.' Vybráno z textu P. Nešlehy, který bude součástí doprovodného katalogu výstavy. www.galerie-ltm.cz
¨ VypSANá fiXa křtí 2. CD dOMA, Doma a ve fuTURru - Nejblíž to na křest fiXnovinky máme 18. března Domů (den po ofizzial emisi!), kde to před nima vysmaží exDaanesh Baan, Ltc. CD nabídne 15 songůch vraj tvrdších a kratších. 'Mělo se jmenovat Ema mele maso, ale pak nám přišlo, že je Em v českým šoubyzu najednou moc, tak jsme volili název Bestiálně šťastní, což nás dnes vystihuje dokonale. Návrhů bylo víc, firma do toho nemluvila, jen nechápala, proč už nechceme Emu', směje se Márdi (g + voc VF). Deska vznikala dlouho, jednu dobu dost intenzivně. V době uzávěrky NÚP měl fiX poklus. 'Včera 20. 2. se dodělal mástr, do 13. března musí být obal, cédéčka, plakáty a další promo. V této chvíli nic než máster v podstatě není. Největší radost budeme mít, když se všechno podaří stihnout a lidem se CD bude líbit a budou ho hojně kupovat a poslouchat. Myslím, že se album povedlo, ale koncert je koncert a vždycky bude', hlásá kapela. A coververze bude? 'Ne. Chtěli sme, ale nedohodli jsme se na jedné konkrétní - každý chtěl jinou', pravil wild guitarman -M-. Novinky na www.fixa.cz, pokračování příště. Pan Figurka
¨ DĚČÍN, FRIDRICH, KMENT - V několika uplynulých letech bylo dobrým zvykem severočeských básníků a příznivců poezie sejít se příležitostně v děčínské Městské knihovně (www.dcknihovna.cz) u příležitosti autorského čtení. Letos první se uskutečnilo poslední lednový večer. Ředitel knihovny Ladislav Zoubek uvedl dva děčínské autory, kteří představili básně ze svých nových sbírek. Jiří Kment vydal v edici Nomisterion (funguje při městské knihovně Děčín, toto je její 9. svazek) sbírku 'Tajemná spřežení'. Za Kmenta přečetl básně jiný děčínský autor, Tomáš Řezníček. Druhým aktérem večera byl Radek Fridrich, jemuž se po dlouhém martyriu podařilo vydat sbírku 'Erzherz' v olomoucké Votobii. Před, mezi a po čtení básní ze sbírky, vyprávěl autor o zážitcích na německých čteních a o smůle, jež doprovázela vydání. Zařekl se, že u Votobie už vydávat nebude. Nakonec byli diváci pozváni na příští literární událost, a sice autorské čtení Jaroslava Rudiše, laureáta Ceny Jiřího Ortena, který do Děčína přijede představit svou v minulém roce oceněnou prvotinu 'Nebe pod Berlínem'. Zima
¨ HRAD STŘEKOV OPĚT OŽÍVÁ!! Určitě jste zaregistrovali, že se na stránky kulturních přehledů vrací program hradu Střekov. Po poměrně smutném zimním období, kdy na hrad zavítalo jen několik nadšenců, jsme se konečně dočkali jarních dnů a tím i opětovného otevření bran návštěvníkům. Snažili jsme se, abychom Vám letos mohli nabídnout opět něco navíc a také celou řadu kulturních programů. Hned tři novinky čekají návštěvníky na počátku sezóny - pokud se počasí umoudří, výrazně se zlepší estetický vzhled vstupního nádvoří, které dostane nový povrch. Druhou novinkou, naším hýčkaným dítětem, bude otevření hradní minigalerie v prostorách dosud návštěvníkům nepřístupných. Jsme rádi, že jako první představí svá díla amatérská malířka paní Vlasta KOČÁRKOVÁ z Malého Března. Její obrazy plné veselých barev (zejména květiny) jasně naznačují, že jaro je tady. Galérie by měla být přístupná všem amatérským výtvarníkům či fotografům, kteří budou mít zájem svá díla u nás prezentovat (takže neváhejte, nestyďte se a spojte se s námi!!!). Novinkou v pořadí třetí, ale nejvýznamnější, bude otevření zcela ojedinělé trojrozměrné expozice Strašidla zemí české koruny pana Aleše DRAŠNARA z vých. Čech. Ten již téměř deset let s velkým úspěchem instaluje výstavy nadpřirozených bytostí a fantastické zoologie na hradech ČR. Jsou vždy pouze tři v republice a vy budete tak mít až do konce prosince jedinečnou možnost ji spatřit na vlastní oči na našem-vašem hradě. Podrobněji se k expozici vrátíme v příštím čísle NÚP. Hrad otevře brány 21. března, tedy již tradičně na první jarní den. I letos čeká na úplně prvního návštěvníka pozornost v podobě malého dárku z Lobkowiczkého vinařství. V sobotu 22. března bychom Vás rádi pozvali na slavnostní zahájení hradní sezóny. Počasí sice neovlivníme, ale nabídneme Vám stánky s uměleckými a netradičními řemesly, živou dobovou hudbu a především dětmi oblíbené vystoupení šermířů. A samozřejmě i již zmiňované novinky. Program kulturních akcí a další podrobnosti naleznete vždy na stránkách NÚP, kterým tímto za opětovné poskytnutí prostoru děkujeme. Věřte, že je nač se těšit. A my už se moc těšíme na Vás. Kastelán (hrad.strekov@volny.cz)
¨ GOLF V JAMCE - PŘÍLEŽITOST NEJEN PRO ZNALCE - NePŘEHLÉDnutelná mož-nost dalšího sportovního vyžití se vyrý-sovala přímo v centru Ústí: V ulici Pivo-varská (mezi býv. Fillovkou a spořitelnou, pod rest. Špejchar), přímo v onom domě s fasádou barvy lososovité najdete od 3. 2. poutač 'GOLF INDOOR - V JAMCE', což jinými slovy značí golfový simulátor (nejen Američané mu říkají 'Golf/ Touch Blaster'). Jak taková sranda vypadá: Místnosti, která by mohla připomínat náš/váš obývák, vévodí velké bytelné plátno, na které je z videoprojektoru golfové prostředí promítáno. Graficky by jistě bylo co zlepšovat, ale nebuďme hned příliš nároční... Podmínky hry lze v začátku navolit pomocí dotykového monitoru. Odpaliště pak supluje pár centimetrů od země vyvýšené jakoby pódium, které dává prostor našemu úderu holí na 'tvrdý bílý míček', používaný při opravdové golfové hře. Ten po nárazu do plátna 'letí dál', ne snad, že by v látce nechal díru, ale zobrazením dráhy jeho letu opticky dopadá třeba támhle k tomu stromu vpravo... Následně se objeví tabulkový údaj referující o rychlosti úderu (např. 185 km/h), přiblížení k jamce apod.. 'Myslím si, že podobné zařízení v Ústí chybělo', odpovídá majitel 'Jamky', p. Ing. Jaroslav Beránek (www.monzas.cz) na otázku ohledně jeho uplatnění a směle dodává: 'Ano, zájem ze strany návštěvníků očekávám. Zatím se hlásí větší podnikatelské subjekty, jako např. banky, úřady apod.' Zároveň podotýká, že simulátor je určen pro každého, vč. těch, co si myslí, že golf je drahá hra pro pár 'vyvolených'. Když už jsme u cen, tak za hoďku aktivity tu vypláznete od 240,- do max. 400,- Kč, stejný čas strávený s instruktorem vás přijde na 300,- Kč a zapůjčení holí pak k 50,- Kč. Při troše štěstí prý lze 1 hru ukončit do cca 2 hodin. 'Mlátit míček' je možno každý den vč. sobot, nedělí a svátků od 9. až do 1. hodiny ranní, s narůs-tajícím časem roste i po-platek. A kdybyste se u toho náhodou zapotili, šup do sprchy, popř. na jedno z 12 křesílek + 3 míst u baru (k dis-pozici lahvové pivko, široký výběr nealko a alko nápojů). Druhá místnost, rovněž ponouká ku různým podnikatelským aj. schůzkám. 'Chceme to udržet v duchu golfových tradic, tedy spíše jako klub', říká dále p. Beránek, jenž se o golf zajímá asi 1 rok. Účastníky simulačního nebo tréninkového programu na konkrétních světových hřištích (víceméně USA) může být až 8 hráčů najednou, ideální jsou prý 4. Do budoucna se také plánuje otevření venkovního odpaliště + další klubová vylepšení. Zájemci o vyžití vězte, že každé pondělí a úterý od 19 h jest hřiště zamluveno a vy si své hodiny bookujte non-stop na: 475 205 331. PS: Golfem ku zdraví - a bez zadejchání... Emilio
¨ MAKE A CONNECTION - PŘIPOJ SE - Vážení přátelé, rádi bychom Vás informovali o zahájení druhého ročníku programu Make a Connection - Připoj se. Je realizován ve spolupráci Nadace rozvoje občanské společnosti (www.nros.cz) a Nokia (www.nokia.cz). Na realizaci se podílí také lokální partneři v pěti krajích České republiky. V Ústeckém kraji je lokálním partnerem Dobrovolnické centrum, o. s. (dcul.hyperlink.cz) se sídlem v Ústí n. L. Cílem je umožnit mladým lidem ve věku 16 - 24 let realizovat vlastní projekty prospěšné komunitě, ve které žijí. Program finančně podporuje aktivity mladých lidí až do výše 50.000,- Kč. V prvním ročníku bylo podpořeno osm projektů mladých lidí v Ústeckém kraji s celkovou finanční podporou 290.000,- Kč. Informujte proto mladé lidi ve svém okolí o možnostech zapojení do programu Make a Conneciton - Připoj se. Podrobnější informace včetně formuláře a termínu uzávěrky naleznete na stránkách www.pripojse.cz. S pozdravem… za Dobrovolnické centrum Jakub Michal - koordinátor Make a Connection pro Ústecký kraj

K

"PunkerOi!" - on-line časopis se zaměřením na Punk, Oi!, Ska, HC a Psychobilly scénu...

Guerilla Records

Archiv:Benefiční festival pro postižené záplavami, výtěžek předán Českému červenému kříži v Ústí n. L.

MAŠURKOVSKÉ PODZEMNÉ - UNDERGROUNDOVÝ MAGAZÍN NEJEN O KONOPÍ - ČASOPIS PRO DĚTI NAD TŘICET - UMĚLECKÝ NEKULTURNÍ OBČASNÍK - ČASOPIS O PODHOUBÍ PODZEMÍ

Kalendář obsahující vlastnoručně vytvořené fotky z expedice do Himalájí a samozřejmě je velmi pěkný, alébrž jsme si ho vydali pro radost vlastním nákladem. Takže nejinak než doporučujeme. Problémy se zasláním eventuelně vyřešíme individiduelně.

Festivaly a ostatní akce - zahraniční festivaly - koncerty domácích kapel - zahraniční hvězdy u nás - české luhy a háje - kompletně zaktualizován přehled ZAHRANIČNÍCH FESTIVALŮ!

Festival Mezi proudy pomůže Činoheráku

Virtuální špetka regionálně-lokálního zeměpisu

Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ JE KONCERT SKUPINY J.A.R. PŘESUNUT NA BŘEZEN 2003


Copyright © 2001 KK & UKP'98