úvodník 
  program - obsah 
  bylo, je či bude...I. 
  bylo, je či bude...II. 
  primátoři 
  hvězdné okénko 
  káráme & chválíme I.  
  státní vědecká knihovna
  
nová bystřílna 
  ústecké hospody 
  teplické hospody 
  zoo 
  demo recenze
  kontakty 
  odkazy 
  podporují nás 
  návštěvní kniha

 
   

Jste

návštěvník

Kde natankovat
v Ústí n. L.?

novinky z kultury na severu Čech

HOKEJ V ÚSTÍ N. L.

Ústí nad Labem - aktuální zpravodajství

KULTURNÍ OBZOR - informační servis o kultuře na Litoměřicku

Počasí v Ústí n. L.

Rozhovor se Zdeňkem HAVLÍKEM


'LÉČIT MĚSTO' - 'PŘESTAT BOURAT A ZAČÍT STAVĚT'
1. část - dokončení příště

   To je motto, které chce ing. arch. Zdeněk Havlík (*1953) v rámci předvolebního třesku razit a za kterým si prý také na 100% stojí. Nejdřív je však potřeba tisíc podpisů na petiční listinu, aby se mohl jako nezávislý kandidát voleb do zastupitelstva města Ústí n. L. pro r. 2002 vůbec zúčastnit. Pravidelní čtenáři Přehledů jistě vědí, že nejsme a nikdy ani nechceme být politickým plátkem, ačkoliv se nás tyto záležitosti přímo či nepřímo dotýkají. Následující rozhovor tedy prosím chápejte jako povídání s člověkem, jemuž osud našeho města není lhostejný. A to mj. dokazuje i aktivitami v občanském sdružení Ústecký podpůrný spolek 2000 usilujícího o revitalizaci a, řekněme, znovuvzkříšení nezanedbatelné někdejší ústecké chlouby - letního kina. 'Přestat bourat a začít stavět.' Ale co? 'Stavět letiště, stavět ve středu města, stavět Větruši… Přivést sem investory, zřídit pracovní místa, snížit poměrně vysoké procento nezaměstnanosti', odpovídá Z. Havlík…
   V Ústí jste kromě poslední realizace zástavby rohové proluky z Pařížské ul. do Velké Hradební dále navrhoval budovu Hasičského sboru záchranné služby ve Všebořicích postavenou r. 1992 a budovu záchranné služby na Bukově, která se nyní staví - zapomněl jsem na něco? Byl jsem, tak trochu, u toho, když se ve Stavoprojektu projektoval a stavěl hotel Vladimír - ve spolupráci a pod vedením architekta Rudolfa Bergra to byla moje první velká realizace. Po zrušení Stavoprojektu jsme už jako soukromá projektová kancelář dělali taky garáže pod Mariánskou skálou, sportovní halu pro UJEP na Klíši, správní budovu firmy COM-PLUS v Předlicích, dostavbu restaurace Cihelna na Klíši, rekonstrukce řady obytných vil a domů… např. lékárny v Beethovence, té velké vily pod ní nebo rekonstrukci našeho sídla, které právě teď dostává nový 'kabát'. Nyní projektujeme v pořadí čtvrté CALL-CENTRUM EUROTELu v Český republice, které se bude stavět v centru města, poblíž Divadla, u malého obchvatu, naproti benzínové pumpě. Z významnějších to byl také projekt rekonstrukce ústeckého Nového muzea, na který už máme stavební povolení nebo prodejní komplex BAUMAXU na Bukově, DISCOUNT-PLUSu v BŘEZNĚ a dalších..Už se ví, co na místě bývalé hlavní pošty bude? Celá budova, blokový komplex - bude sloužit především provozu muzea, bude to kulturní zařízení města, kde budou výstavní prostory, depozitáře, ale i městská galerie, reprezentativní prostory, restaurace atd. Málokterý Ústečák ví, kolik muzeum vlastní sbírek, dobových obrazů, artefaktů, historických dokumentů, zbraní ale i geologických exponátů… Nemá možnost podstatnou část sbírek zhlédnout. Většina je uložena po různých depozitářích, my chceme, aby bylo možno je shromáždit a vystavit. To je také posílení kulturního odkazu regionu. V objektu budou další kulturní zařízení - hospoda, výtvarné ateliéry, hudební síň, reprezentativní sál pro město atd. 'Dům ve městě, město v domě'- to bylo motto, které jsme se při návrhu snažili ctít. Ten krásný klasicistní dům není dnes do městské struktury provozně začleněn, není v přízemí průchozí a na město se netváří příliš přívětivě. Je tam možná například krásná poziční vazba s parkem, která není vůbec využita. Je odříznut frekventovanou komunikací v Brněnské... Jak k tomu přistupuje Město? V tomhle případě velmi vstřícně. Bylo také objednatelem projektu. Musím říct, že rekonstrukce tohoto bloku bude finančně náročná - kolem 100 - 110 mil. korun. Kdy bude budova zprovozněna? Město - jako investor - má stavební povolení, které světlo světa spatřilo v březnu 02 a teď bude probíhat výběr generálního dodavatele stavby. Letos se zřejmě stavět nezačne, ale v případě, že by Město našlo finanční krytí, myslím si, že je reálné výstavbu zahájit v příštím roce. To je ale otázka spíše pro vedoucího příslušného odboru magistrátu. Trochu odbočím a zeptám se na 7. ročník tenisového turnaje AP Open 2002, který se konal 23. 5. 02. Kdo s myšlenkou přišel, přímo vy? Před sedmi lety jsme se rozhodli, že se sejdeme na tenisu, pozveme pár přátel a udělali to. Teď už je to taková tradice, už nás tam chodí přes 50. Nápad není můj - je náš. Hraje se tenis, pije pivo, upeče prase a hraje muzika, může přijít kdokoliv… Dostáváme se k vaší eventuální kandidatuře do zastupitelstva města. V případě, že budete mít možnost kandidovat - co můžete lidem, kteří by vás pak mohli volit, například nabídnout? V čem se budete od ostatních kandidátů lišit? Lišit se budu především tím, že jsem sám. Seženu-li 1000 podpisů, pokusím se prosazovat výstavbu obecně - přestat bourat a začít stavět. To je to, co město potřebuje. Půjdeme-li se teď po městě projít, tak zřejmě nenajdeme žádný věžový jeřáb… A pojďme se podívat do Prahy, nebo jiných měst - Jablonce, Liberce - tam jich jsou desítky, nebo alespoň hned několik. V Ústí není ani jeden. Čili stavět - stavět letiště, stavět ve středu města, stavět Větruši, Eurotel… prostě stavět. Přivést sem investory, zřídit pracovní místa, snížit poměrně vysoké procento nezaměstnanosti (v Ústí kolem 14%, což je vysoko nad celostátním průměrem, který je těsně pod desítkou). Mělo by to tedy s prosperitou jít nahoru, aby město kvetlo, mělo co nabídnout... To jsou prostě spojitý nádoby. Město, ve kterém se staví, získává pro lidi image zajímavosti. Pracovní příležitost pro místní firmy, to je to podstatné, jde o ekonomický jev. Zmiňoval jste bourání - co třeba osobně nejvíc vadí vám… že se něco zbouralo, aniž by k tom byl nějaký dvakrát pádný důvod? Ústí má několik fantastických výhod, mj. je vsazeno do úžasného přírodního rámce. Vždycky ale bylo městem průmyslovým a proto na sebe v letech válečných přitáhlo pozornost bombardérů. Celé centrum bylo srovnáno se zemí. Tím nesmírně utrpělo, historická kontinuita byla poškozena, město v tu chvíli zapomnělo trochu samo sebe. Jeho paměť je potřeba probudit. Vracet se k blokové zástavbě, která je dneska narušená nebo neexistuje… Doplňovat a znovu vytvářet spíše tradiční městskou strukturu, která prostě chybí. Dobře, ale co vám osobně nejvíc vadí? Vybouralo se centrum - chyba. Vybourala se podstatná levá část (pokud jedeme do centra města, do té historické botky) Fučíkovky - to se asi stát nemělo. Střed utrpěl takovým způsobem, že se dosud nezmátořil. Neměl se být zbourán soud na Mírovém náměstí (tuším, že šel dolů v 76.), neměly se bourat baráky podél Revoluční ulice, neměl se bourat blok pod Hraničářem.. Dodnes je to volný nezastavěný pozemek, protože má své problémy - mimochodem Klíšský potok… to by ale vyžadovalo širší debatu. Zkrátka, neměla být narušena historická a urbanistická struktura. To se jen těžko bude vracet.  Emilio Dvořák


K

Archiv:


 


Copyright © 2001 KK & UKP'98