Kulturní měsíčník města Ústí nad Labem a jeho okolí
    NOVÉ ÚSTECKÉ PŘEHLEDY

    Jste návštěvník

Pravidelné rubriky
NAŠE MĚSTO, JEHO PRIMÁTOŘI
 • úvodník
 • program - obsah
 • pozvánka do kina
 • bylo, je či bude...I.
 • bylo, je či bude...II.

 • primátoři
 • hvězdné okénko
 • zoo
 • březárna
 • káráme & chválíme
 • ústecké hospody
 • státní vědecká knihovna
 • demo recenze
 • naše soutěž
 • vaříme s jirkou
 • kontakty
 • odkazy

   

 

 

A VÝZNAČNÉ OSOBNOSTI - XXXI.

Ústecká synanoga    V obecních volbách v květnu 1938 zvítězila s naprostou převahou nacistická sudetoněmecká strana K. Henleina. Do čela města byl postaven nacista dr. Richard Tauche. Narodil se 17. 10. 1905 v Ryjicích jako syn hostinského. Absolvoval ústeckou reálku a dál studoval chemii na německé univerzitě v Praze. Doktorát získal roku 1928. Nastoupil jako chemik v pivovaru Velké Březno. 1933 se stal členem Sudetendeutsche Heimatfront a o dva roky později vedoucím sudetoněmecké strany. V roce 1940, po dvouletém starostenském působení, byl pro jiné úkoly z funkce odvolán. Po válce v roce 1945 byl za svou nacistickou činnost souzen litoměřickým soudem. Po odpykání trestu byl vyhoštěn z republiky. Jeho další životní osudy nejsou známy.
    9. října 1938 vtáhly německé vojenské útvary do Ústí n. L. a to kolem 14. hodiny. Mezi prvními pochodoval vítězně nadporučík Swade z Varvažova - Arbesau. Vrátil se i Hans Krebs, který 1933 před trestem za velezradu z republiky uprchl.
    Druhý den ráno začalo velké zatýkání podle předem připravených seznamů. Zatčení byli shromažďováni v bývalé sladovně (Malzfabrik) na Masarykově třídě vedle parku (prodejna Kovomatu) a v Národním domě. Mezi zatčenými byl i bývalý starosta města Leopold Pölzl, německý sociální demokrat. V neděli 16. 10. proběhla na stadiónu velká oslava vítězství s transparenty 'Wir sind frei!' Město Aussig a. d. Elbe bylo prohlášeno městem volným, osvobozeným a šťastným. Přišel dlouho očekávaný den 'Tag der Befreiung aus tschechischer Knechschaft'.
    Po dohodě s ředitelem říšských pošt bylo městu Ústí n. L. povoleno, že jako jediné v Polabí a jedno ze šesti sudetských měst mohlo přerazítkovávat třípfenikové známky s portrétem Hindenburga razítkem s vycházejícím sluncem, mečem a nápisem 'Aussig ist frei'. Objevila se první osvobozující poštovní razítka. Nejrychlejší byla pošta na Bukově, kde bylo razítko používáno hned 9. října 1938. Večer už měla podobné razítko pošta v Trmicích a na Střekově. Razítka byla zřejmě vyhotovena již dávno před událostmi, asi po zájezdu ústeckých Němců na sjezd turnerů do Vratislavy (Breslau), kde sraz s říšskými Němci měl na ústecké velký vliv. 'Endlich frei von der Tschechen! Gott schütze Adolf Hitler!' Nové ústecké volby 4. 12. 1938 řekly o připojení Sudet všeobecně'JA'. (Celkem 45.630 JA, 156 NEIN). K tomuto datu vydala také říšská pošta své pamětní známky.
    Když 9. 10. vmašírovalo německé vojsko na ústecké náměstí, nebralo nadšení konce. Německé rodiny si rozebíraly říšskoněmecké vojáky, pohraničí slavilo několikadenní posvícení. 18. 10. 1938 byly zřízeny úřady pověřenců říšského kancléře v okupovaných územích. V severozápadních Čechách měl úřad sídlo v Ústí n. L., kde do funkce zasedl Hans Krebs (*1888 Jihlava - † 1947 popraven na Pankráci). Kolem 1938 končí éra svobodně volených ústeckých rychtářů, primátorů a starostů. Nastala doba temna.
    Jako první větší akce nových pořádků bylo vypálení židovské synagogy v Malé hradební ul. 31. prosince 1938. Stavba pocházela z roku 1880. Trosky byly záhy zarovnány a v přízemí vzniklo skladiště. V naší době potom záchodky na bývalém autobusovém nádraží poblíž Palace hotelu.
Helena Borská

Archiv:


 


Copyright © 2001 KK & UKP'98