ÚVODNÍK
loga ke stažení
NOVÉ ÚSTECKÉ PŘEHLEDY vydává občanské sdružení ÚSTECKÁ KULTURNÍ PLATFORMA ’98, Hrbovická 182, 400 01 Ústí n. L. Korespondenční adresa: ÚKP ’98 - PŘEHLEDY, Hradiště 4, Dominikánský klášter, 400 01
Ústí n.L., Tel.: 739 312 901 - info + reklama (E. Dvořák), e-mail: info@ukp98.cz, www.NUP.cz, FACEBOOK - PREHLEDY, IČO: 68298587, bank. spojení: ČSOB 615180343/0300). Registrace: č. j. US/1-1/35871/98-R,
reg. č. titulu: MK ČR E 12939 • Vychází: 1x měsíčně (s výjimkou prázdninového 2čísla) Distribuce: Mediaprint & Kappa, s. r.. o. (Chuderov 117, 400 01 Ústí n. L., tel.: 475 621 070) + Severočeská distribuční, s. r.
.o. (Havířská 327, 400 10 Ústí n. L., tel./fax: 475 259 040) • Tisk: Ústecká kulturní platforma ’98 (M. Jedlička, tel.: 723 348 431) • Grafická úprava: Rozka, rozka@ukp98.cz • rumenka.k@seznam.cz • UZÁVĚRKA 
vždy k 10. předchozího dni měsíce (změna programů vyhrazena). Možné příspěvky nejlépe e-mailujte na: info@ukp98.cz. • Redakční rada: M. F. Pištěk, E. Dvořák, Rozka, B. Bímová, M. Jedlička, Mgr. M. Peterková,
MUDr. J. Pichlík, R. von Neuvirt, J. Balvín, ZDDR, RS, ing. J. Vojtek, P. Hušek, H. Borská (in memoriam). Kromě četných novinových stánků v UL,TP, LT, DC a okolí je PŘEHLEDY možno zakoupit i na těchto místech:
UL: INF. STŘEDISKO, BÁRKA KAFE, BIOGRAF U FRANTIŠKA, CAFÉ ALIBI, SUTERÉN, NÁRODNÍ DŮM, TRAFIKY: ZDAR, NA PŘEDMOSTÍ, NA HVĚZDĚ, MAHA4ALL, TP: TRAFIKA V KRUPSKÉ BRÁNĚ; DC: SNĚŽNÍK Část
programové sekce finančně podporuje Město Ústí nad Labem.
BINKOVNÍK namísto ÚVODNÍKU...
Máme únor, takže většina z nás je po Silvestrovských oslavách už střízlivá. Ti šťastnější si ještě drží
status OFFLINE, nicméně pro ty smutnější (rozuměj zodpovědné) přináším stručný a přehledný výklad toho,
co od r. 2012 zdraží. Mnohé z vás to možná donutí vrátit se do statutu těch šťastnějších.
• Začněme tím, co každý z nás kupuje nejčastěji. Přátelé, zdraží nám auta! Bohužel, běžný občan toto
nepocítí, silnice budou pořád zacpaný až hrůza a furt nebude kde parkovat, takže nic moc nového pod
sluncem. Kdo chce ušetřit za auta, nemá šanci, jelikož podraží i cena lístků MHD v drtivé
většině měst a pozadu nezůstane ani dlouhodobý vítěz v kategorii NASER ZÁKAZNÍKA
jménem České dráhy.
• Ti z vás, co se občas myjí, pijí nebo vaří, musí počítat se zvýšenou sazbou vodného-
stočného průměrně o 15%. Na mnoha místech republiky za to prý může, mimo jiné, také
investice do oprav starých rozvodů. Rozvody nerozvody, o vodu se stejně bude za pár let
bojovat, tak investujme spíše do zbraní. Elektřina nesmí zůstat pozadu a je celkem jedno,
jestli jde o ČEZ, E.ON nebo jiné lokální dodavatele. Zvýšení řádově v desetinách procent,
ovšem blízko jednotce (a na svíčkách neušetříte, zdraží taky!).
• A to zdaleka není vše! Týká se to i potravin. Pesimičtější odhady hovoří až o 10ti
procentech. Ono to nakonec tak drsné nebude (Poláci to jistí), ale cca. těch 5% to bude
stopro.
• Zvýšená sazba DPH se ovšem dotkne i jiných produktů. Např. knih a tiskovin. Je
jasné, že většinu intelektuálů, kteří čtou Blesk nebo Aha!, nebude zdražení o korunu na
mozku moc tlačit, ale co knihovny, které tím opět sníží svoji nabídku, nebo nedejbože
čtenáře, kteří si knížky opravdu kupují? Zdraží i jiné věci. Třeba dudlíky (žužlej to úsporně, ty
zmetku!), pleny (proč chčiješ tak často?!), francouzské hole, kardiostimulátory a zubní protézy (proč jsi tak
neúsporně starej?!) Zdraží i nealkoholické nápoje (ale to se většiny čtenářů Přehledů netýká, takže pojďme
dál). Zdraží i cigarety. Ovšem na tenhle podraz jsou kuřáci už tak nějak zvyklí, takže opět pod sluncem nic
moc nového. Jasně, stojíme stát na léčení mnoho. A proč nikdo nezapočítá do prognózy, že kuřáci umírají
předčasně? Víte, kolik ušetříme státu na důchodech? A nyní se dostáváme k tomu nejhoršímu. Zdraží
ALKOHOL!
• Nealkohoholický Birell o padesátník, ale to je nám u maxima glutea. Normální pivo o halíře, ale co je
horší, zvýšení o 6% ohlásily všechny likérky! A pokud si po tom všem chcete pustit plyn, tak vězte, že ten
zdraží min. o 7% také!
• A co nám naopak zlevní? Prý o něco málo pohonné hmoty. Haha! Nemusím být superanalytik, abych
pochopil, že vše zmíněné s tím souvisí. Takže znovu: Haha! Reálně klesnou ceny nemovitostí, hlavně bytů.
Podle realitních makléřů klesnou ceny bytů zejména v méně atraktivních lokalitách. Přednostně ústečáci moc
dobře vědí, co takový výraz MÉNĚ ATRAKTIVNÍ LOKALITA znamená. Na to také nemusím být moc velký
realitní makléř.
• Jednoduše, ono se vlastně změní velké hovno. Aspoň, že uživatelé marihuany už nejsou stavěni do
jedné linie s vrahy a násilníky. Ti šťastnější z nás si svůj status OFF-LINE udrží až do prosince, kdy to
všechno skončí. Prý. Ovšem ti Mayové byli taky dost zhulení, takže radši tu zodpovědnost. Abychom se pak
nedivili, že to jde všechno dál. A co pak s tim? Po nás potopa? Ne! To přece ne!!
Dan Binko (dbinko@seznam.cz)
Dnes:
DJ Ghost@CaféMax & Doma
Olafek@Rock Bar Drum
Kulturní servis města